هزینه های شرکت در کنفرانس

ثبت نام در کنفرانس و صدور گواهی با ذکر نام تمام نویسندگان برای یک مقاله

190000 تومان

به ازای هر مقاله اضافی

110000 تومان

صدور گواهی اصل برای سایر نویسندگان

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای نویسنده مسئول

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای تمام نویسندگان

60000 تومان

درخواست چاپ مقاله کامل در Proceedings

120000 تومان

درخواست کتابچه چاپی Proceedings کنفرانس هر جلد

90000 تومان

درخواست سی دی مازاد

10000 تومان

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم