معرفی کنفرانس

برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها می شود که این امر در نهایت منجر به برنامه ریزی های بهتر برای توسعه علمی و فرهنگی کشورمان خواهد گردید. همچنین نظر به اینکه ابتدایی ترین نیاز بشر غذا و قاعدتاً محصولات کشاورزی و فعالیت های بیولوژیکی است و در راستای خود کفا شدن کشور نیاز به انتشار روش های علمی در این زمینه بیش از پیش احساس میشود. جهت دستیابی به اهداف مذکور، «مرکز پژوهشی زمین کاو» در نظر دارد با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، « چهارمین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران » را در تاریخ 30 تیر ماه 1396 در استان تهران برگزار نماید. 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم