انجمن علمی علوم خاک ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست

تاریخ ثبت: 1395/10/14

  احتراماً اعلام میدارد انجمن علمی علوم خاک ایران طی نامه رسمی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.


نظرات کاربران


تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم