اعلام حمایت رسمی انجمن ژنتیک ایران

تاریخ ثبت: 1395/10/14

پیرو نامه شماره 111/9503 دب  بتاریخ 1395/3/19 انجمن علمی هواشناسی ایران ایران حمایت رسمی خود را از کنفرانس اعلام نموده و به جمع حامیان همایش پیوست.


نظرات کاربران


تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم