اعلام حمایت رسمی انجمن اقتصاد انرژی ایران

تاریخ ثبت: 1395/10/14

 پیرو نامه 1188/5801 تاریخ 1395/2/12 انجمن اقتصاد انرژی ایران حمایت رسمی خود را از همایش اعلام نموده و به جمع حامیان همایش پیوست.


نظرات کاربران


تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم